Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky
Tyto podmínky se vztahují na veškerý maloobchodní prodej Nahé sklo s.r.o. a vyloučí použití jakýchkoliv odchylujících se obecných nebo specifických podmínek kupujícího. Žádná výjimka nebo úprava těchto prodejních podmínek nesmí být závazná pro společnost Nahé sklo s.r.o., pokud není písemně schválena oprávněným zástupcem společnosti Nudeglass s.r.o.

Ceny a platby
Na každý výrobek je uvedena cena včetně daně. V nákupním košíku naleznete celkovou cenu včetně všech poplatků, daní, přepravy a způsobu platby.

Doručení
Dodací lhůta je vždy uváděna u každého produktu (položka - skladem) a dále je uváděna v nákupním košíku v kroku 1. Nákupní košík.

V případě, že společnost Nudeglass s.r.o. má důvod zpochybnit platební schopnost kupujícího nebo schopnost zaplatit objednané produkty, společnost Nahé sklo s.r.o. nemá povinnost produkty doručit a je oprávněna zastavit produkty v rámci přepravy, pokud kupující neposkytne zálohu na dodání nebo jiné nároky z obchodního vztahu nebo poskytnutí jistoty, kterou může Nudeglass s.r.o. rozumně přijmout.

Zboží vám bude zasláno prostřednictvím společnosti PPL. Zákazníkovi je vždy zaslána SMS s datem následující pracovní den, kdy mu bude zásilka doručována. Pokud nebude zákazník zastižen, přijdu mu SMS, že je zásilka připravena k vyzvednutí na nejbližší adrese parcel shopu, kde je zboží uloženo 7 dní.

Je důležité zkontrolovat balík pečlivě před převzetím a pokud je to možné, zvedněte balíček, abyste zjistili, zda není viditelně poškozen. Při dodávání skleněných výrobků je obzvláště důležité zkontrolovat jeho obsah a to lehkým pohybem, abychom zjistili, že uvnitř balíku není sklo rozbité. Pokud máte podezření, že je balík poškozen, je vaší povinností informovat PPL před převzetím balíku.

Reklamace
Reklamace poškození zjištěného ihned po převzetí zásilky:Obsah zásilky je nutné zkontrolovat co nejdříve po doručení, protože zboží poškozené při přepravě lze reklamovat max. do 2 dnů od převzetí zásilky. Pokud Vám dopravce dodá zboží v poškozeném obalu nebo pokud máte podezření, že zboží by mohlo být poškozené, můžete odmítnout převzetí zásilky. Kurýr nemá povinnost čekat na rozbalení zásilky. V případě, že po rozbalení zásilky zjistíte poškození obsahu, je nutné zásilku reklamovat u přepravce do 2 dnů od převzetí. V každém případě doporučujeme, abyste se na nás nejdříve obrátili telefonicky (tel. +420 722 660 680) nebo emailem (info@nahesklo.cz) a konzultovali další postup.
Reklamace vady vzniklé během užívání zboží v záruční lhůtě:Na celý náš sortiment se vztahuje záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Faktura slouží jako záruční list. V případě reklamace zboží zašlete na svoje náklady na adresu provozovatele: Nahé sklo s.r.o., Šaldova 425/12, Praha 8 – Karlín 186 00. Zboží neposílejte na dobírku a uveďte důvod reklamace, přiložte fakturu a vyplněný reklamační formlulář. Zboží zabalte pečlivě tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Po obdržení zboží Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám další postup. I v tomto případě je dobré před odesláním zboží k reklamaci konzultovat postup s provozovatelem telefonicky (tel.722 660 680) nebo emailem (info@nahesklo.cz). Termín pro vyřízení reklamace je 30 dní od obdržení reklamovaného zboží a náležitostí uvedených výše. Náklady na zaslání vyřízené reklamace zpět kupujícímu hradí provozovatel.
Vrácení zboží:Kupující má možnost vrátit zboží do 14-ti dnů od jeho převzetí - v originálním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a kompletní s veškerým příslušenstvím. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat na svoje náklady zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu Nahé sklo s.r.o., Šaldova 425/12, Praha 8 – Karlín 186 00. Přiložte fakturu a číslo účtu pro bezhotovostní převod platby. V případě kladného vyřízení bude kupujícímu do 14 dní vrácena celá částka minus poštovné. Zboží nezasílejte na dobírku. Náklady na bezhotovostní převod, popřípadě poštovné, hradí provozovatel. Před odesláním doporučujeme kontaktovat provozovatele.

Nepoškozené zásilky
U zásilek, které nepřevezmete z jiného důvodu než je poškození, budete zodpovědní za veškeré poplatky spojené s vrácením.

Vrácení produktů - koncový zákazník
Vrácení produktu je třeba provést na vlastní náklady, pokud není produkt vadný nebo poškozený při dodání. Vrácené produkty se zasílají jako dopisy nebo poštovní zásilky, nikoliv na dobírku. V případě výměny, společnost Nahé sklo s.r.o. zaplatí za dodání náhradního produktu. Pokud chcete využít možnosti vrácení produktu, můžete vrátit produkt osobně nebo poštou. Je velmi důležité, abyste používali přepravní společnost, která provádí přímé dodávky do společností.
Lhůta na vrácení zboží je 14 dní. Platbu obdržíte nejpozději do 30 dnů od vrácení produktu. Je vaší povinností zaplatit za poštovné vráceného zboží. Společnost Nahé sklo s.r.o. zaplatí za zaslání náhradních produktů.
Ve zprávě musíte jasně uvést důvod vrácení zboží. Doba na vrácení zboží se počítá od převzetí zboží. Pokud jste si zakoupili produkt, který byl upraven dle vašeho požadavku, lhůta na vrácení se počítá od data, kdy vás Nahé sklo s.r.o. informoval o produktu.

Nesplňujete podmínky vrácení, pokud:
Obal produktu byl porušen/otevřen.
Při vrácení produktu / služby:
- Jste povinni vrátit produkt nepoškozený a ve stavu v jakém jste ho obdrželi.
- Nesmíte produkt používat, avšak máte právo prověřit stav, ve kterém vám byl produkt dodán. Pokud je škoda způsobena při prověřování produktu, nesplňuje podmínky pro vrácení.

Záruka a služby
Záruční doba na všechny produkty je 2 roky.

Zásady ochrany osobních údajů

Při objednávání produktu budete požádáni o vyplnění vašich osobních údajů. Po zakoupení souhlasíte s tím, že tyto informace budou uchovávány v souladu se zásadami ochrany soukromí společností Nahé sklo s.r.o., aby bylo možné splnit naši dohodu s vámi jako zákazníkem. Máte právo být informováni, že společnost Nahé sklo s.r.o. registrovala vaše osobní údaje. Pokud jsou informace chybné, neúplné nebo irelevantní, můžete požádat o opravu nebo odstranění vašich osobních údajů. Pokud tomu tak je, kontaktujte nás prosím na e-mail info@nahesklo.cz.

Doplnění

Společnost Nahé sklo s.r.o. není zodpovědná za události, které nemůže ovlivnit. Událostmi se myslí ty, které jsou způsobené okolnostmi mimo naši kontrolu, které přímo či nepřímo zabraňují nebo činí výrobu, dodávku nebo náklad nehospodárným až do odstranění této překážky. Za takové okolnosti se považují obtíže při získávání surovin, jakož i další potíže a poruchy, mimo jiné včetně války, nepokojů, pracovních konfliktů, požáru, povodně, bouře, nehody, nedostatku paliva nebo energie, nedostatku dopravy, překážek nebo přerušení přepravy na moři a poruchy nebo přerušení jakéhokoli druhu, pokud jde o naše zařízení nebo zařízení, které jsou považovány za nezbytné pro plnění závazků našich dohod.

Zpět do obchodu