Odstoupení od smlouvy

Právo na zrušení objednávky
Jako soukromá osoba máte právo zrušit objednávku do 14 dnů bez udání důvodu.

Zrušení lhůty vyprší po 14 dnech ode dne, kdy nabyváte, nebo třetí strana jiná než dopravce a vámi uvedená osoba, získá fyzické vlastnictví posledního zboží.

Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás informovat (Nahé sklo s.r.o., info@nahesklo.cz, tel .: + 420 722 660 680) o vašem rozhodnutí zrušit objednávku jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e - poštou). K dodržení lhůty pro zrušení stačí zaslat sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před vypršením lhůty pro zrušení.

Účinky zrušení
Pokud zrušíte objednávku, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, s výjimkou nákladů na doručení. Můžeme provést odpočet z náhrady za ztrátu hodnoty jakéhokoli dodaného zboží, pokud je ztráta důsledkem zbytečné manipulace s vámi. Vrácení provedeme bez zbytečného odkladu a nejpozději do -

a) 14 dnů po dni, kdy od vás obdržíme jakékoli dodané zboží, nebo

b) (pokud dříve) 14 dní po dni, kdy poskytnete důkaz, že jste zboží vrátili, nebo

(c) pokud nebylo dodáno žádné zboží, 14 dní po dni, kdy jsme informováni o vašem rozhodnutí zrušit objednávku.

Vrácení provedeme pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro počáteční transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám nebudou v důsledku refundace účtovány žádné poplatky.

Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží zašlete zpět nebo jej předáte bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte zrušení objednávky. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím 14 dnů.

Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží.

Jste odpovědní pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží, která je výsledkem manipulace, než je to, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

Zpět do obchodu